اعضای هیات علمی

دکتر مجتبی ملکی دلارستاقی-ریاست بخش

دکتر همایون الهی-استادیار

دکتر شباهنگ محمدی-دانشیار

دکتر حسام جهاندیده-فلوشیپ جراحی بینی و سینوس-استادیار

دکتر شاهین رجاییه-فلوشیپ جراحی بینی و سینوس-استادیار

دکتر فربود کلانتری-استادیار