دسترسی به بیمارستان:

آدرس پستي بيمارستان: ميدان ولي عصر (عج) خيابان كريم خان زند خيابان به آفرين بيمارستان فيروزگر
مسير مترو: خط يك متروي تهران ميدان هفت تير خيابان كريم خان زند خيابان به آفرين بيمارستان فيروزگر
پياده از ميدان ولي عصر (عج): ميدان ولي عصر خيابان ولي عصر به سمت جنوب داخل كوچه شهيد ولدي بيمارستان فيروزگر
مسير اتوبوس : از تمامي خطوطي كه از ميدان ولي عصر تردد مي كنند يا انتهاي پايانه هايشان ميدان هفتم تير و ميدان ولي عصر مي باشد ميتوان استفاده نمود
مسير تاكسي : از تمامي خيابان هاي تهران مي توان توسط تاكسي به ميدان ولي عصر مراجعه نمود.

ارتباط با ما :

شماره تلفن گويا :021-82141600

 

شماره تلفن تماس :021-82141201

 

شماره نمابر :021-88942622

 

شماره پيامك :200097186

 

ایمیل  :h_firoozgar@yahoo.com

 

كد پستي :1593747811