مسترکلاس جراحی پلاستیک صورت ایران

 

 برای ثبت نام لطفا با این شماره تماس بگیرید

۰۹۱۲۸۹۹۱۹۶۳

هزینه ثبت نام: ۳۵۰ هزار تومان

احتمال تغییرات جزیی در برنامه وجود دارد

اولین مسترکلاس جراحی پلاستیک صورت ایران

(لیفت پیشانی و ابرو-تزریق چربی)

۲۹ و ۳۰ خرداد ۱۳۹۸-بیمارستان فیروزگر

جراحی پلاستیک صورت به عنوان یکی از رشته های پرمخاطب مورد توجه روزافزون است. سایه سنگین راینوپلاستی باعث شده است این رشته آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد. اگرچه برنامه های راینوپلاستی از نظر کمیت و کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار دارند، شاخه جراحی پلاستیک صورت به شکل متمرکز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مجموعه عوامل فوق ما را بر آن داشت که به یاری پروردگار اولین دوره مسترکلاس جراحی پلاستیک صورت ایران را برای خرداد ۱۳۹۸ تدارک ببینیم.ازین پس برنامه های مسترکلاس رینوپلاستی ایران و مسترکلاس جراحی پلاستیک صورت ایران به صورت یک سال در میان در بیمارستان فیروزگر برگزار خواهند شد.
برنامه مسترکلاس جراحی پلاستیک صورت در هر دوره با تمرکز بر یک یا چند موضوع خاص برگزار خواهد گردید.

 برای ثبت نام لطفا با این شماره تماس بگیرید

۰۹۱۲۸۹۹۱۹۶۳

هزینه ثبت نام: ۳۵۰ هزار تومان

1963 899 0912