دومین مسترکلاس جراحی پلاستیک صورت ایران

۱۱-۱۲ مرداد ۱۴۰۲-مرکز همایش‌های تلاش-تهران

جراحی پلاستیک صورت به عنوان یکی از رشته های پرمخاطب مورد توجه روزافزون است. سایه سنگین راینوپلاستی باعث شده است این رشته آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد. اگرچه برنامه های راینوپلاستی از نظر کمیت و کیفیت در وضعیت مطلوبی قرار دارند، شاخه جراحی پلاستیک صورت به شکل متمرکز کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
مجموعه عوامل فوق ما را بر آن داشت که به یاری پروردگار دومین دوره مسترکلاس جراحی پلاستیک صورت ایران را برای تاریخ های ۱۱ و ۱۲ مرداد ۱۴۰۲ تدارک ببینیم. در طول سالهای گذشته برنامه های مسترکلاس رینوپلاستی ایران و مسترکلاس جراحی پلاستیک صورت ایران به صورت یک سال در میان توسط گروه گوش و حلق و بینی و جراحی سر و گردن بیمارستان فیروزگر با همکاری انجمن علمی جراحان گوش، گلو، بینی و سر و گردن ایران و انجمن علمی راینولوژی ایران برگزار شده است.
برنامه مسترکلاس جراحی پلاستیک صورت در هر دوره با تمرکز بر یک یا چند موضوع خاص برگزار خواهد گردید. امسال این برنامه با تمرکز بر موضوعات بلفاروپلاستی تحتانی، لیفت قسمت میانی صورت، لیفت تحتانی صورت، زیبایی لب و ناحیه دهان و لیفت گردن برگزار خواهد شد.