کارگاه جراحی بازتوانی عصب فاسیال

چهارشنبه ۱۷ مرداد-بیمارستان فیروزگر

با امتیاز بازآموزی

هزینه ثبت نام :۲۵۰ هزار تومان

(ثبت نام به صورت حضوری قابل انجام است، قبلا به صورت تلفنی ظرفیت را رزرو فرمایید- تلفن-۸۲۱۴۱۳۴۲)

 

***ثبت نام اینترنتی***